Opinie techniczne

W ofercie naszej firmy znajduje się sporządzanie opinii technicznych. Jest ona wydawana na podstawie oględzin obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej. Nasze opinie dotyczą zwykle określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń etapu projektowania, realizacji lub użytkowania.

Sporządzamy i weryfikujemy dokumentację z zakresu:

  • cen i kosztorysowania,
  • zamówień publicznych,
  • umów o roboty budowlane,
  • rozliczeń za roboty budowlane itp.

Sporządzone przez nas opinie techniczne obiektów budowlanych w zależności od potrzeb klienta zawierają ocenę m.in.:

  • stanu technicznego budynku,
  • stopnia zużycia elementów konstrukcji budynku,
  • uszkodzeń elementów konstrukcji budynku,
  • jakości wykonanych robót budowlanych.

Koszty sporządzonej przez nas opinii technicznej są niewspółmierne do strat  w przypadku ujawnienia istotnych wad technicznych obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu opracowań korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. W uzasadnionych przypadkach współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi o wysokich kwalifikacjach i rozległym doświadczeniu we wszystkich branżach budowlanych.

Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie, termin i cena wykonania opinii jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz od zawartości samej opinii.