Odbiory budynków

Po zakupie mieszkania lub domu od dewelopera czy spółdzielni warto fachowo dokonać czynności odbiorowych. Nasze usługi pozwolą Państwu wykryć usterki, które deweloper musi bezpłatnie usunąć przed przekazaniem lokalu czy domu. Jakość odbieranego mieszkania powinna być zgodna z umową podpisaną z deweloperem lub spółdzielnią oraz odpowiadać Polskim Normom Budowlanym i Warunkom Technicznym. Często niewykryte błędy uniemożliwiają prawidłowe wykończenie lokalu lub powodują, że koszty wykończenia znacznie wzrastają.

Świadczymy usługi przy odbiorze mieszkań, domów, lokali usługowych od dewelopera, jak również od firm podwykonawczych.
Podczas odbioru lokalu mieszkalnego/domu sprawdzimy:

  • wymiary pomieszczeń zgodnie z projektem,
  • równość ścian oraz podłóg, zachowanie pionów i poziomów,
  • jakość tynków, gładzi, powłok malarskich, wylewek,
  • jakość stolarki okiennej i drzwiowej,
  • zgodność instalacji elektrycznej, wodnej, grzewczej i sanitarnej z projektem,
  • działanie wentylacji oraz jakość jej wykonania,
  • elementy zewnętrzne mieszkania takie jak tarasy, balkony, wykusze oraz komórkę lokatorską, miejsce parkingowe lub garaż,
  • odnajdziemy wady obniżające wartość mieszkania oraz uniemożliwiające dokonanie odbioru,
  • wstępnie ocenimy stan budynku oraz jakość jego wykonania mogącą wpłynąć na Państwa mieszkanie,

Odbiór lokalu odbędzie się na podstawie obowiązujących norm oraz aktów prawnych.

Przed popisaniem protokołu odbioru mieszkania lub domu warto profesjonalnie sprawdzić stan techniczny nieruchomości. Unikną Państwo dodatkowych kosztów podczas prac wykończeniowych.

Koszt odbioru lokalu mieszkalnego/domu zależy od metrażu nieruchomości.