Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana to dokumentacja techniczna odzwierciedlająca stan rzeczywisty budynku. W zależności od potrzeb, może być wykonana w formie elektronicznej lub papierowej. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego oraz technik, mamy możliwość dokonania faktycznego stanu bryły budynku. Realizując zamówienia naszych klientów staramy się sprostać najwyższym wymaganiom.

Inwentaryzacja budowlana wymagana jest:

 • w przypadku braku aktualnej dokumentacji technicznej budynku,
 • przy modernizacji budynku (wszelkie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiana funkcji),
 • przy wymianie dachu,
 • przed zainstalowaniem w nieruchomości nowych mediów ( instalacja gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna itp.),
 • przy ocenie stanu technicznego budynku,
 • pod wydzielenie osobnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji kupna-sprzedaży budynku,
 • dla określenia powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości.

Poszczególne opracowania techniczne różnią się między sobą zawartością. Jednym z wariantów jest inwentaryzacja szkicowa, która zawiera podstawowe rysunki architektoniczne budynku:

 • rzuty wszystkich kondygnacji wraz z przekrojami,
 • rzuty pomieszczeń,
 • elewacje,
 • układy ścian,
 • rzut dachu,
 • opis techniczny.

W zależności od potrzeb wykorzystania dokumentacji można ją poszerzyć o elementy składowe np. dokumentację fotograficzną, mapy sytuacyjne, inwentaryzację sieci instalacji wewnętrznych w budynku (inwentaryzacja instalacji w obiekcie to dokumentacja zawierająca odrębne opracowanie całego uzbrojenia w sieci instalacyjne).

Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Posiadamy wysokiej klasy dalmierze laserowe. Wszystkie obmiary budynków wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Nasi pracownicy posiadają  doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług.

Cena i termin wykonania zlecenia są każdorazowo ustalane indywidualnie. Zależą przede wszystkim od stopnia trudności obiektu budowlanego oraz składowych inwentaryzacji. Kwota za wykonanie zalecenia podana zostanie po przeprowadzeniu wstępnej analizy. Na ostateczną cenę za wykonanie usługi składa się zakres i forma opracowania dokumentacji technicznej. Ze swojej strony oferujemy Państwu rzetelną i fachową obsługę.